headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto

ALV 9 december 20:00 - 22:00 uur, clubhuis

25 11 2019
Beste leden en ouders,
Ledenvergadering AMHC FIT 9 december 2019, 20:00 uur, clubhuis AMHC FIT
Op 9 december organiseert het bestuur de halfjaarlijkse ledenvergadering met als belangrijkste agendapunt de jaarrekening seizoen 2018 – 2019, waarvan de penningmeester verslag zal doen.
Daarnaast de verkiezing voor verschillende bestuursfuncties:
  • Tjibbe Dijk stelt zich herkiesbaar voor bestuurslid Accommodatie
  • Jan Willem Mulder stelt zich herkiesbaar als bestuurslid Hockey Technische Zaken
  • Tanja Stam stelt zich herkiesbaar als duo voorzitter (statutair vz), samen met Jeroen Verberg
De bestuursfunctie Secretaris wordt vacant en zal, totdat deze is ingevuld, worden uitgevoerd door Jeroen Verberg (huidige secretaris).
 
Indien er (andere) kandidaten zijn die zich verkiesbaar willen stellen dan kunnen zij dat kenbaar maken bij Jeroen Verberg, secretaris, [email protected]
 
Per mail ontvangen alle leden bijbehorende agenda en de stukken: 
  • agenda ledenvergadering 9 december 2019
  • verslag ledenvergadering 18 april 2019
  • jaarrekening en verslag seizoen 2018-2019 
Wij hopen u 9 december te mogen verwelkomen,
het bestuur

Start trainen senioren woensdagavond 13 mei + protocol

Beste senioren-spelers en  aanvoerders,
Dat viel vast niet mee, zolang zonder [...]

Jeugdouders en spelers, lees dit uitgebreide protocol goed


Beste ouders/verzorgers en jeugdleden van AMHC FIT, We gaan weer [...]

Teamindeling Jeugd volgend seizoen

De teamindeling voor komend seizoen zal een beetje anders verlopen dan normaal, maar veel blijft [...]

FIT Agenda

28-5 SponsorCie Overleg