headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto

Bestuursnieuws - kort verslag ALV

17 1 2020

 

Maandagavond 9 december vond de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van AMHC FIT plaats in het clubhuis. De belangrijkste onderwerpen: 

De Jaarrekening seizoen 2018-2019 is, na toelichting door de penningmeester Leon Hooghof en een positief advies van de kascommissie, door de aanwezige (of gemachtigde) leden goedgekeurd. In voorgaande seizoenen was er met name onderbesteding aan het hockey (inzet van trainers). Dit seizoen is de hockeybegroting gerealiseerd 

Afscheid van bestuursleden Willem van Heijningen (voorzitter) en Niels Koeton (bestuurslid senioren). Aan hen is decharge verleend. Namens alle leden bedankten we Willem voor zijn enorme inzet de afgelopen vier jaar. Tijdens de Nieuwjaarsborrel zal er aandacht voor het afscheid van Niels Koeton zijn.

Verkiezing bestuursleden

Tjibbe Dijk is herkozen als bestuurslid (Accommodatie), 

Jan Willem Mulder is herkozen als bestuurslid (Hockey Technische Zaken) 

Tanja Stam is verkozen tot duo-voorzitter (vz. statutair) en zal het voorzitterschap van FIT samen met duo-voorzitter Jeroen Verberg op zich nemen.

  • Tanja zal zich richten op het versterken van de vrijwilligersorganisatie en heeft daarnaast de portefeuille Arbitrage/Sportiviteit/Tucht/Integriteit naast a.i. Communicatie en Evenementen
  • Jeroen zal zich richten op de hockey organisatie/ HR en talentontwikkeling en blijft secretaris a.i. FIT wil een aantrekkelijke werkgever blijven voor trainers/coaches met ruimte voor opleiding, stages en andere passende leermomenten. 

Organisatie - rol secretaris 

Het bestuur heeft een aantal ideeën gepresenteerd waar het aan denkt om de organisatie te verbeteren:

  • het stroomlijnen van een aantal uitvoerende taken die voor senioren en junioren hetzelfde zijn om zo meer mogelijkheden te hebben voor groei en ontwikkeling bij de senioren;
  • hockey technische zaken en hockey organisatie op bestuursniveau apart aansturen, zodat we een verdere professionalisering van training en technisch beleid club breed kunnen aanpakken. 

De komende periode zal het bestuur e.a. verder uitwerken met alle  betrokken commissies.De rol van secretaris krijgt de komende jaren een andere invulling. We zoeken daarvoor een marketeer. Omdat onze club meer focus nodig heeft op werving van met name senior-leden, communicatie en sponsoring. We zullen op korte termijn een herziene vacature publiceren.

Jaarverslag 

Het jaarverslag  seizoen is 2018-2019 in beeldvorm is aan de deelnemers getoond.Dank aan alle aanwezigen voor de lange zit en jullie scherpe bijdrage aan belangrijke discussies voor onze club!

Het Bestuur 

Beeldverslag en Financieel Jaarverslag zijn te lezen via de MIJN FIT te vinden: https://team.lisa-is.nl/Documents (kwaliteit van de foto’s is beperkt ivm comprimeren van het bestand).

11 juni ALV via livestream

Beste leden en ouders van leden,
De ALV van 22 april j.l. was uitgesteld vanwege de [...]

Aangepaste planning teamsamenstelling jeugdspelers

Beste jeugdspelers en ouders van FIT,


Corona en aanpassing [...]

Start trainen senioren woensdagavond 13 mei + protocol

Beste senioren-spelers en  aanvoerders,
Dat viel vast niet mee, zolang zonder [...]

FIT Agenda

Nog geen agenda punten.