headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto

Bestuursnieuws - 4 april

4 4 2020 De afgelopen periode zijn we allemaal overvallen door vele belangrijke maatregelen om zo goed mogelijk met de gevolgen van het virus om te kunnen gaan. School, studie, werk of samen hockeyen - het vertrouwde leven is ingrijpend veranderd. Misschien heb je al te maken met familieleden of vrienden die (ernstig) ziek zijn of zijn er serieuze financiële zorgen. Hockey is dan wellicht niet het allerbelangrijkste, maar tegelijkertijd merken we  dat veel kinderen en volwassenen het samen sporten in al z’n facetten erg missen.
 
De impact van de corona-maatregelen op FIT
Hoe graag we het allemaal anders zouden willen, het is duidelijk dat tot eind april - en waarschijnlijk langer - de hockeycompetitie stil ligt en de club gesloten blijft. De KNHB houdt nog verschillende scenario’s open hoe er, als we wel weer de velden op mogen, vervolg kan worden gegeven aan de lopende competitie.

Binnen FIT staan we stil bij de consequenties van deze situatie, kijken we naar wat er wel kan en kijken we ook vooruit. Dit gaat over:
·       Hoe kunnen (jeugd)teams op virtuele wijze wel ‘FIT’ en verbonden blijven?
·       Hoe organiseren we FIT in deze tijd en welke besluiten horen daarbij?
·       Wat betekent deze situatie financieel voor onze club?
·       Hoe bereiden we volgend seizoen voor en verloopt de ALV?
·       En hoe communiceren we de komende periode?
 
Hoe kunnen (jeugd)teams op virtuele wijze ‘FIT’ en verbonden blijven?

We houden allemaal niet van stilzitten en in het bijzonder onze jeugdspelers verheugen zich in deze tijd op fysieke uitdagingen.
> De hoofdtrainers hebben de afgelopen weken uitgewerkt hoe we virtueel met elkaar ‘FIT’ en verbonden kunnen blijven. Enkele teams hebben al geprobeerd hoe op aangepaste wijze vanuit de huiskamer met elkaar kort getraind kan worden en welke oefeningen en trucs leuk en zinvol zijn om te doen.
> Deze trainingen zullen via ‘Zoom’ worden gestreamd. Spelers ontvangen een uitnodiging per mail met een link voor de betreffende training. Komende week wordt het schema gemaakt en gecommuniceerd. Download de app alvast op telefoon of laptop.
Dit alles is nieuw!!!
Onze hoofdtrainers hebben zoiets nog nooit gedaan, dus laten we openstaan voor wat er komen gaat en wie weet ontstaat er iets moois.
Enkele vrijwilligers helpen mee om dit initiatief zo goed mogelijk te laten slagen.
> Trainers van de senioren-selectieteams onderhouden zelf contact met hun spelers en zorgen dat er aandacht is voor zowel fysieke als mentale uitdagingen in deze tijd.

> Vergeet niet FIT op Insta amhc_fit #keepplaying te volgen, daar dagen trainers, spelers en teams elkaar uit met de ‘Toilet Paper Crisis 2020’.

Hoe organiseren we FIT in deze tijd en welke besluiten horen daarbij?
De eerste periode na de afkondiging van de maatregelen stonden in het teken van het zorgvuldig afsluiten van het clubhuis, contact met gemeente en KNHB, het uitzoeken van arbeidsduurverkorting voor onze trainers en medewerkers in loondienst, het opzeggen van de veldhuur en het communiceren van alle veranderingen met direct betrokkenen.
Het bestuur en de technische commissies hadden daarna even tijd nodig om met elkaar te schakelen.
We werden zelf geconfronteerd met ziekte (corona), 24/7 inzet in de zorg of bijzondere uitdagingen op het werk en thuis. Taken zijn anders verdeeld en commissieleden springen bij waar rollen vanwege continuïteit gedubbeld moeten worden.
Daarnaast heeft Leon Hooghof eind februari zijn penningmeesterschap moeten leggen i.v.m. grote belasting op zijn werk. Bestuurslid Jeroen Verberg, die al eerder penningmeester van FIT was, is gelukkig meteen bereid geweest om deze taak op zich te nemen.
 
Op 24 maart heeft het bestuur in kleine setting virtueel met elkaar kunnen vergaderen, de nodige praktische en financiële besluiten genomen en spreken we 7 april verder over de consequenties voor de langere termijn, de begroting van alle commissies en activiteiten voor volgend seizoen.
 
Wat betekent deze situatie financieel voor onze club?
Als gevolg van de maatregelen zijn er financiële onzekerheden voor FIT, die we nog onvoldoende kunnen overzien en waar het bestuur verantwoord mee om moet gaan. Denk daarbij aan het ontbreken van barinkomsten zolang de club dicht is, lagere sponsorinkomsten, onduidelijkheid over doorbetalen van veldhuur en onduidelijkheid over compensatieregelingen voor loonkosten van medewerkers die FIT in dienst heeft terwijl de vaste lasten doorlopen.
Besloten is contracten van ZZP-ers aan te passen en trainers/coaches die op basis van een vrijwilligersvergoeding betaald krijgen duidelijkheid gegeven dat zij geen inkomsten zullen ontvangen, zolang er niet getraind of gecoacht kan worden.
Deze trainers/coaches zijn wel ‘de helden’ van onze club! We kunnen niet zonder en hebben hen heel hard nodig zodra we weer de velden op mogen. Het bestuur zal oog houden voor deze helden en zodra meer duidelijk is, kijken of een passende beloning als waardering voor hun inzet dit seizoen toch mogelijk is.

Contributie
We hebben natuurlijk allemaal contributie betaald voor een heel hockeyseizoen en op dit moment kunnen we daar geen gebruik van maken.
Er is echter geen sprake van korting op de contributie. Als lid betaal je contributie voor je lidmaatschap van onze hockeyvereniging. Met de inkomsten van de vereniging worden onder andere de huur van de hockeyvelden, de bijdragen aan de KNHB om deel te kunnen nemen aan de hockeycompetitie, de kosten van trainingsfaciliteiten en trainers, het gebruik van het clubhuis, het onderhouden van de accommodatie ten behoeve van het hockeyspel en bijkomende kosten betaald. Een substantieel deel van deze kosten dienen te worden doorbetaald ondanks het stilleggen van de hockey activiteiten.

> Wat de precieze financiële gevolgen van de "corona-maatregelen” voor onze vereniging zijn, weten we pas bij de vaststelling van de jaarrekening over seizoen 2019/2020. We verwachten dat de vereniging, gezien haar gezonde financiële positie, eventuele financiële tegenvallers kan opvangen en de contributie komend seizoen niet verhoogd hoeft te worden..
 
Opzeggen lidmaatschap
> Wil je je lidmaatschap opzeggen? Als je dat vóór 1 mei 2020 doet ben je geen contributie verschuldigd voor seizoen 2020/2021 (op de website onder lidmaatschap staat precies hoe je kan opzeggen https://www.amhc-fit.nl/site/default.asp?option=2502&stcname=lid_opzeggen&menu=3
 
Hoe bereiden we volgend seizoen voor en hoe verloopt de ALV?
Gelukkig waren we samen met de commissies tijdig begonnen met de plannen voor volgend seizoen: evaluaties met trainers en teams zijn gevoerd, wensen en mensen voor komend seizoen in beeld.
De geplande ALV van 22 april, waar het bestuur de plannen en begroting aan de leden zoals gebruikelijk voor zou leggen, kan niet doorgaan.
De KNHB zoekt op dit moment uit in welke vorm de ledenraadpleging juridisch wel mogelijk is. We zullen de stukken natuurlijk tijdig met jullie delen en wachten op duidelijkheid vanuit de KNHB.

En hoe communiceren we de komende periode?
Bestuur, technische commissies en hoofdtrainers zullen regelmatig via mail, website en FIT-app van zich laten horen.
Mocht je vragen hebben of ideeën, laat ons die weten via [email protected]

Wij wensen jullie allen een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Zorg goed voor elkaar, dan zorgen wij zo goed mogelijk voor FIT.
 
Het bestuur AMHC FIT,
Jeroen Verberg, Tjibbe Dijk, Jan Willem Mulder en Tanja Stam

Corona maatregelen AMHC FIT

Actuele Corona instructies & protocol AMHC FIT Jeugd & Senioren
[...]

Scheidsrechter examen

De scheidsrechterexamens komen er weer aan. LET OP:  ivm Corona kun je alleen maar meedoen als [...]

Nieuwe hoofdsponsor H1 en D1: KPO Planontwikkeling

Onze club heeft een mooie traditie opgebouwd met betrokken, regionale sponsors. Dichtbij huis, [...]

FIT Agenda

21-9 Coachavond E8-tallen
23-9 Scheidsrechter examen
24-9 Scheidsrechter examen
28-9 Hoe bereik ik ieder kind?
29-9 Scheidsrechter examen