headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto

Jeugdouders en spelers, lees dit uitgebreide protocol goed

30 4 2020

Beste ouders/verzorgers en jeugdleden van AMHC FIT,
We gaan weer beginnen! De jeugdspelers van FIT mogen weer gaan trainen op de velden van onze mooie hockeyclub.
Sinds de aankondiging van het kabinet dat er weer gesport mag worden door de jeugd, is er keihard gewerkt om zo snel mogelijk op verantwoorde wijze weer te gaan trainen. Voorwaarde is dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt, zoals ze in het protocol hieronder staan. De regels zijn strikt. En hoewel de trainingen van kinderen t/m 12 jaar verschillen van de trainingen voor kinderen van 13 t/m 18 jaar, gelden de regels voor iedereen die naar de club komt.
Onderstaand protocol van AMHC FIT heeft als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM en protocollen van NOC*NSF en de KNHB. Deze protocollen zijn te vinden op: Jeugd weer op de velden, welke protocollen gelden?
Het sportpark kan alleen opengaan en -blijven als we ons houden aan deze protocollen. De gemeente heeft aangekondigd streng te handhaven.
 
Om alles in goede banen te leiden, is er elke training voor elk team een teamouder aanwezig die toeziet op naleving van de afspraken. De trainers en vrijwilligers kunnen dit niet alleen.
Kortom: zonder jullie hulp kunnen we niet trainen.
 
NB In dit bericht staat veel informatie. Het is belangrijk dat iedereen de inhoud goed doorneemt en bespreekt met zijn kind(eren).

 
Wanneer starten de trainingen?
Vanaf maandag 4 mei starten de trainingen voor alle jeugdspelers funcky's, mini's en spelers F t/m A. De vaste keepers starten met trainen op donderdag 7 mei.
Ter voorbereiding gaan we vrijdag 1 mei alle genomen maatregelen testen. De mini's, JE6 1/m 4, M8E5 en M8E6, en MC3 en MC8 kunnen dan al beginnen. Deze teams worden hierover apart geïnformeerd. In het aansluitende weekend is er gelegenheid om waar nodig zaken aan te passen of anders te organiseren.
In eerste instantie heeft elk team één training per week. Als dat goed loopt, onderzoeken we de mogelijkheid om dat uit te breiden.
 
Aangepast trainingsschema

Het trainingsschema is hier terug te vinden of in de bijlage
Het kan zijn dat de tijden en dagen anders zijn dan het gebruikelijke schema. Ook kan het zijn dat er tussentijds nog wijzigingen optreden in de komende periode. Houd de mail en apps dus goed in de gaten. 
 
Veiligheid
De veiligheid en gezondheid van de trainers, kinderen en vrijwilligers die aanwezig zijn staan voorop. Vandaar de volgende afspraken:
    •    Deelname aan de training is vrijwillig.
    •    Aanwezigheid is niet verplicht en heeft geen consequenties voor de teamindeling van aankomend seizoen.
    •    De Corona-coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken en het naleven van de regels
    •    Er is altijd een Corona-coördinator aanwezig tijdens trainingstijden. Hij/zij is herkenbaar aan de blauwe gastheerjas en aanspreekpunt voor de gemeente en vrijwilligers.
    •    De Corona-coördinator wordt geholpen door vier regelouders. Deze regelouders staan op cruciale locaties en zijn herkenbaar aan een groen hesje. Ze regelen de loopstromen, geven aanwijzingen en uitleg. Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
    •    Daarnaast zijn er de eerdergenoemde teamouders (t/m de E6 tallen zijn er max 3 team-ouders per veld, vanaf de E8tallen is dit 1 ouder per team)
    •    Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
    •    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je kind weer meetrainen.
    •    Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
    •    Twijfel je of je naar de training kunt komen, kijk dan op Kinderen en het nieuwe coronavirus.
    •    Ouders mogen niet op het terrein van de club komen, tenzij ze een functie als trainer, Corona-coördinator, team- of regelouder hebben.
    •    De rijbaan voor de club is afgezet. Hier zijn vakken gemaakt, waarin ouders op de fiets, scooter of lopend kunnen wachten op hun kind. Kinderen lopen alleen de inrit van de club in. Ze worden onder begeleiding teruggebracht naar de wachtvakken. Jeugdleden C t/m A houden continu anderhalve meter afstand van iedereen.
    •    Autoverkeer rijdt het parkeerterrein in en uit via de inrit van het parkeerterrein. Vandaar lopen kinderen alleen naar de club.
    •    Ouders, trainers en werknemers die op de club zijn, houden anderhalve meter afstand van elkaar
    •    Jeugdleden uit de A, B en C-categorieën houden ten minste 1,5 meter afstand van iedereen, dus ook onderling. 
    •    Kinderen t/m de D-leeftijd houden 1,5 meter afstand van de trainers en vrijwilligers.
    •    Elke speler volgt de loop- en fietsroutes om onze club en de velden te betreden en te verlaten (zie bijlage plattegrond met looproutes)
    •    Elke speler is tussen een kwartier en 5 minuten vóór aanvang van de training aanwezig op de club en loopt via de fietsenstalling, waar ook de fiets geparkeerd kan worden, achter het clubhuis langs, naar het aangegeven trainingsveld. (Zie kaartje met looproutes) en wacht tot het begin van de training in vak D van het veld onder toezicht van de teamouder.
    •    De spelers van het betreffende team worden vanaf een kwartier voor de start van de training toegelaten bij het toegangshek van de club mits de betreffende teamouder zich daar bij de regelouder gemeld heeft.
    •    Komt de speler later dan vijf minuten voor aanvang bij het hek, dan wordt deze niet meer toegelaten.
    •    Na de training verlaten de spelers één voor één het veld in een rij met anderhalve meter afstand tussen de spelers. (Zie gele lijnen op het pad.)
 
Wat doen we om het veilig te maken en te houden?
    •    De training vindt plaats volgens het KNHB-protocol.
    •    De Corona-coördinatoren houden het hoofdtoezicht en zijn aanspreekpunt voor trainers, regel- en teamouders op de club. Zij zijn herkenbaar aan de blauwe gastheerjas.
    •    De trainingen zijn verspreid over vier velden.
    •    Vanaf de achttallen traint per veld één teams tegelijkertijd.
    •    Start en eindtijden van de trainingen zijn zo verdeeld dat er per kwartier steeds maar één aankomend en één vertrekkend team over het terrein loopt, waarbij de looproutes gescheiden zijn.
    •    Elk kind houdt anderhalve meter afstand van volwassenen (trainers en vrijwilligers).
    •    Tijdens training raakt het kind alleen eigen materiaal aan (o.a. stick, bitje, bidon).
    •    Trainingsmaterialen (ballen en pionnen) worden alleen maar aangeraakt door de trainers en deze worden aan het einde van de dag gedesinfecteerd.
    •    Er wordt geen gebruik gemaakt van de dug-outs. Spelers hangen hun tas en jas aan de daarvoor bestemde haken bij aanvang van de training op het veld. Neem bij regen een plastic zak mee.
    •    De club heeft zeep en lotion waarmee handen gedesinfecteerd kunnen worden. De club heeft handschoenen voor EHBO en het desinfecteren van trainingsmaterialen. De club heeft geen mondkapjes of veiligheidsbrillen. Mochten trainers of vrijwilligers toch beschermingsmaterialen willen gebruiken, neem dan contact op met de hockeyclub ([email protected]). 
    •    Spugen en snotteren (neus ledigen) op het veld is verboden.
 
Vaste keeperstraining en keeperstassen
In en om het keepershok is onvoldoende ruimte om anderhalve meter afstand te houden. Daarom nemen alle keepers na de eerste training van 7 mei hun keeperstassen mee naar huis.
Bij de eerste keeperstraining op 7 mei zal twintig minuten voor aanvang van de training tot de start van de laatste training de mogelijk zijn om de keeperstas op te halen. De keepers nemen hun tas direct mee naar Veld 1, vak D en kleden zich daar om.
 
De rol van de teamouder
    •    Er is per team één ouder tijdens de training aanwezig als toezichthouder. Indien nodig kan deze teamouder hulp in roepen van een van de vier aanwezig regelouders, die in de buurt van de velden staan opgesteld.
    •    Deze teamouder is twintig minuten voor aanvang van de training aanwezig en meldt zich aan bij de regelouder die bij het toegangshek van de club staat.
    •    Na aanmelding loopt de teamouder via de aangegeven looproute door de fietsenstalling naar het wachtvak D van het betreffende trainingsveld (zie plattegrond), ontvangt daar de kinderen van het team en ziet toe op naleving van dit protocol.
    •    De teambegeleider van elk team is verantwoordelijk voor het regelen van de teamouder. Per training mag dit een andere ouder zijn. Graag een schema maken binnen je team. Deel het schema zo spoedig mogelijk (ruim voor aanvang van de eerste training) met de lijncoördinator van jouw categorie, zodat zij dit kunnen doorgeven aan de Corona-coördinator. Zonder teamouders is training niet mogelijk. Dit geldt dus ook voor de A t/m C teams!
 
Wat doet de teamouder?
    •    Zij treden op in geval van vragen van teamgenoten, blessures, etc.
    •    Zij houden toezicht op de routing.
    •    De regelouders van de mini’s, F en 6E-teams vangen de kinderen op bij wachtstrook links voor de ingang van het clubhuis en begeleiden de kinderen naar het trainingsveld.
    •    Ze houden toezicht op de trainende teams, en blijven in de buurt van de trainer om deze te ondersteunen waar nodig. Deze regelouder mag wel plaatsnemen in de dug-out.
    •    Zij zorgen voor geblesseerden. De trainer blijft op het veld.
    •    Als ze zelf vragen of hulp nodig hebben, richten zij zich tot de Corona-coördinator.
    •    De teamouders zorgen ervoor dat de teams het veld op de juiste wijze verlaten en teruggaan naar de fietsenstalling of naar de wachtstrook buiten het clubhuis waar de kinderen eventueel weer door hun ouders worden opgehaald.
 
Regelouder
    •    Om het verloop van aankomst en vertrek en het volgen van de juiste routes op de het terrein van FIT te garanderen, schakelen we per dag 4 regelouders in
    •    Regelouders krijgen een specifieke taak en plek aangewezen door de Corona-coördinator en zijn essentieel in het correct laten verlopen van de trainingen.
    •    Een regelouderdienst duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.
    •    Regelouderdiensten worden gedaan door FIT vrijwilligers, aangevuld met ouders uit teams die op die dag trainen (vergelijkbaar met bardiensten).
    •    De lijncoördinator zal je de teambegeleider melden of een team aan de beurt is om regelouders te leveren. Het gaat om 1 of 2 ouders.
    •    Mocht je iedere week op een vaste dag 2 tot 2,5 uur beschikbaar zijn, neem contact op met [email protected]
 
Zo min mogelijk mensen op de club, hoe doe je dat?
    •    Niemand mag op het terrein van de club komen, tenzij je training hebt of een rol moet vervullen als trainer, Corona-coördinator, regelouder of teamouder.
    •    Ouders brengen kinderen tussen vijftien en vijf minuten voor start van de training.
    •    Ouders die met de fiets of lopend komen, kunnen hun kinderen tot het eerst vrije wachtvak brengen. Het is niet toegestaan voor de inrit of op de inrit van het terrein te komen.
    •    Ouders die met de auto komen, parkeren op het parkeerterrein en verlaten deze weer via de ingang van het parkeerterrein.
    •    De weg direct voor de club wordt afgezet met borden, zodat er ruimte voor de club blijft voor aankomende en vertrekkende fietsers en wachtende ouders.
    •    Ouders kunnen wachten in de parkeervakken links van de ingang van de club.
    •    Ook broertjes, zusjes en vriendjes mogen niet op het terrein komen.
    •    Ouders komen maximaal 5 minuten voor het einde van de training terug om hun kind op te halen en vertrekken daarna meteen weer.
    •    Het oefenveld is niet toegankelijk  
 
Wat is er open op de club?
    •    Het clubhuis is alleen toegankelijk voor trainers en regelouders
    •    EHBO, AED en ijs zijn toegankelijk voor regelouders
    •    Wc’s zijn alleen in nood beschikbaar.
 
Wat kun je thuis doen om de training veilig te maken - en te houden?

    •    Bespreek de regels met je kind en leg uit waarom de regels er zijn.
    •    Indien een kind niet lekker is, komt het nietnaar de training.
    •    Geef de jonge spelers extra aandacht en laat hen onthouden in welk team ze zitten, op welk veld ze training hebben en waar ze opgehaald worden (het wachtvak rechts naast de ingang van de club).
    •    Zorg dat je kind eigen spullen meeneemt (stick, bitje, bidon, scheenbeschermers en rugzak); zonder eigen spullen mag je kind niet trainen. 
    •    Zorg dat de naam van je kind op de bidon staat en drinken is alleen toegestaan uit eigen bidon! Deze kan niet op de club gevuld worden.
    •    Geef je kind een rugtas of hockeytas mee, zodat deze aan het hek kan worden gehangen en dat de spullen droog blijven als het regent (met een plastic zak erin voor de waardevolle spullen).
    •    Geef je kind een wit/licht en een zwart/donker T-shirt mee (hesjes worden niet gebruikt tijdens de training).
    •    Geef je kind een contactnummer mee (of schrijf het op de arm).
    •    Elk kind gaat thuis vóór vertrek thuis naar de wc.
    •    Elk kind wast handen thuis vóór vertrek.
    •    Houd ook afstand tot anderen als je naar de club fietst.
    •    Elk kind wast na terugkeer thuis opnieuw handen.
 
Wat te doen in geval van blessures bij kinderen?
    •    Kinderen die tijdens de training geblesseerd raken, worden door de aanwezige teamouder samen met een regelouder geholpen. De trainer blijft bij de andere kinderen op het veld.
    •    Voor hulp en na hulp aan het kind de handen goed wassen met zeep (of gebruik desinfectiemiddel). 
    •    Ice-packs, AED en de EHBO-koffer, inclusief handschoenen, liggen in het clubhuis en worden door de regelouders gehaald.
    •    Voor kinderen t/m de D jeugd gelden er in principe geen specifieke richtlijnen bij het toepassen van eventuele hulp.
    •    Voor eerste hulp aan kinderen van 13-18 jaar geldt dat er, zoveel als mogelijk, afstand moet worden gehouden. Handschoenen zijn eventueel beschikbaar bij de Corona-coördinator. In principe gaat hulp voor het protocol.
    •    Bij ernstige blessures die niet ter plekke kunnen worden behandeld, handel je als volgt (is in feite niet anders dan voor de corona-tijd):
o   De teamouder blijft bij het kind 
o   De Corona-coördinator belt 112 en vertelt wat er aan de hand is
o   De Corona-coördinator zorgt dat de ouder van kind op de hoogte wordt gesteld
o   De Corona-coördinator vangt ambulancepersoneel op bij het hek van de club en wijst hen de weg
 
We zullen op wekelijkse basis evalueren en bijsturen of aanpassen waar nodig.
Met vragen over het protocol kun je terecht [email protected]
Met vragen over de trainingen, regel- en teamouders
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
of bij [email protected]
 
Veel succes en plezier met het trainen!
Met sportieve groet namens enthousiaste (hoofd)trainers, helpende vrijwilligers en het bestuur
 
Bijlagen:
Plattegrond met looproutes

Bijlage

Verantwoord samen hockeyen tijdens Nations League Jeugd

Fantastisch dat we onderlinge wedstrijden kunnen spelen bij de jeugd.
De [...]

Update Corona maatregelen AMHC FIT

Actuele Corona instructies & protocol AMHC FIT Jeugd & Senioren - vanaf woensdag 15 [...]

FIT Nations League 16-1-2021

FIT Nations League  het wedstrijdschema voor 16-1-2021 staat in de bijlage update [...]

FIT Agenda