headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto

Vacatures bestuur FIT

14 2 2023
Het bestuur zoekt versterking: we zijn gericht op zoek naar invulling van twee vacatures en wil daarbij écht niemand die interesse heeft over het hoofd zien.
We weten natuurlijk: Bestuursleden willen graag gevraagd worden...
De komende weken zullen we dan ook langs de velden in gesprek gaan met leden en ouders.
Maar wie weet is er iemand van jullie die denkt: 'Ik zou heel graag een bijdrage aan FIT willen leveren en een bestuursverantwoordelijkheid voor onze club aan willen gaan'. Als dat zo is dan komen we daarover graag met je in gesprek.

Besturen van onze club, hoe doen we dat?
We besturen in gezamenlijkheid. Dat wil zeggen dat we ook formeel met elkaar voor het geheel voor de besturing van de club verantwoordelijk zijn. Elk bestuurslid draagt bij vanuit zijn of haar portefeuille, ondersteund door vele goed georganiseerde commissies en functionarissen. Onze visie en het meerjarenplan bepaalt onze koers en elk seizoen kent zijn vaste bestuursagenda waarbij we twee keer per jaar verantwoordelijkheid aan de leden afleggen in de ALV.
Besturen is samenwerken, van elkaar op aan kunnen, gewoon het werk doen, lef hebben en soms even helemaal beschikbaar zijn voor urgente situaties die opgelost moeten worden.

De vacatures
We zoeken een secretaris en een bestuurslid Hockey Technische Zaken
Heb je interesse, laat het ons weten, we gaan graag in gesprek. Spreek ons aan op de club,  mail of bel met een van ons. Je kunt in elk geval contact zoeken via Tanja: [email protected]

Wij zijn FIT
Wij zijn FIT, de hockeyclub van Amsterdam Noord. De club die ieder lid een ontwikkeling wil laten doormaken, passend bij zijn of haar ambitie en beleving. Wij staan voor een vereniging waar plezier voorop staat, waar iedereen welkom is. Een club waar leden (en ouders) zich betrokken voelen, zowel bij elkaar als bij wat er dagelijks gebeurt op de velden en in het clubhuis.

We hopen van harte dat het bestuur op korte termijn versterkt wordt met twee nieuwe leden en kijken uit naar de samenwerking met deze nieuwe spelers in ons team!

Met sportieve groet,
Tanja, Jeroen, Tjibbe, Yoram en Bas

Kerstdiners O14, O16 en O18

Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 december organiseert FIT weer [...]

Belangrijke informatie avonden over zaalhockey

NB: in een eerder bericht stond dat de zaalhockey spelregel informatieavond op 3 december [...]

Enthousiaste vrijwilligers gezocht!

Zoals veel van jullie weten functioneert onze club geheel doordat de vele vrijwilligers allemaal [...]

FIT Agenda

29-11 Coachavond zaal