headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto

lid_lid worden

INLEIDING

Voor wie lid wil worden van AMHC-FIT geldt de volgende informatie:


Lidmaatschap

Het lidmaatschap  betreft een lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar. Inschrijven is kosteloos, pas bij plaatsing betaalt men eenmalig inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie.


Inschrijven

Wanneer je lid wilt worden kun je je inschrijven met dit aanmeldformulier. Na inschrijving via dit formulier krijg je een bevestigingsmail. Na inschrijving kom je op de wachtlijst.


Wachtlijst

Senioren

Voor senioren is momenteel geen wachtlijst. Plaatsing is wel afhankelijk van beschikbare ruimte in de teams. Inschrijven per volledige teams is mogelijk. Voor trimleden is er momenteel een wachtlijst, je wordt geplaatst als er ruimte beschikbaar is.


Junioren

Voor bepaalde categorieën jeugdleden geldt een wachtlijst. In bepaalde categorieën kan de wachtlijst tot enkele jaren oplopen. Meer info hierover: [email protected]


Mini’s,

Kinderen kunnen worden ingeschreven als ze geboren zijn voor 1 oktober 2013 voor seizoen 2019/2020.  Plaatsing

De vereniging stelt ieder jaar in juni het aantal beschikbare plekken vast per leeftijdscategorie, op basis van de mogelijke veld- en trainingscapaciteit van de club.


Als er meer aanmeldingen zijn in een leeftijdscategorie dan er vastgestelde plaatsen zijn, dan zal de plaatsing plaatsvinden op volgorde van de volgende regels:


1. Gezinsleden van AMHC FIT leden.

2. Peildatum inschrijving. Langste inschrijving eerst.

3. Het bestuur is bevoegd om hiervan af te wijken.


Proeftrainingen

Omdat er bij AMHC Fit een stevige wachtlijst is, zijn proeftrainingen pas mogelijk als je aan de beurt bent. Het is niet mogelijk om van te voren proeftrainingen te krijgen. Wanneer je aan de beurt bent wordt je uitgenodigd om lid te worden. Mocht je niet door willen gaan met hockey dan kun je na de derde training kosteloos opzeggen.


Instroom

Hockey is een technisch moeilijke sport. Daarom wordt in het algemeen na aanmelding eerst een half jaar getraind, pas daarna volgt de indeling in een team, en beginnen er wedstrijden. Tot en met de derde training kan besloten worden om geen lid te worden. Na de derde training wordt automatisch de volledige contributie vanaf het startmoment in rekening gebracht.


Instroom van nieuwe meisjes en jongens is na de schoolvakantie in september.  Dat zijn ook de momenten waarop nieuwe teams worden gevormd. Als er behoefte is aan nieuwe spelers in een team, kunnen er soms ook tussentijds nieuwe kinderen gaan trainen en wedstrijden spelen.Betalingsvoorwaarden

Ieder nieuw lid verplicht zich tot het verlenen van een machtiging voor het innen van zijn/haar contributie. Bij het aangaan van het lidmaatschap is een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd.


 

Zondag 2 juni afsluiting seizoen & huldigingen!


We nodigen iedereen van harte uit om het seizoen op de club af te sluiten. Er is [...]

Zaterdag 15 juni: Avond C-toernooi!

Avondtoernooi voor alle C-jeugd van FIT! Zaterdag 15 juni vanaf 17.00 uur wordt er weer [...]

Rabobank Fit Familietoernooi: Glamping!!

De inschrijving staat nu open!!!.
Zaterdag 6 juli vindt het "Glamping" [...]

FIT AGENDA

26-5 TD Senioren
29-5 Apentoernooi Jongste Jeugd mini/F/E