headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto headerfoto

Vertrouwenspersonen AMHC FIT

Bij een klacht over ongewenst gedrag kan je de vertrouwenspersoon benaderen. Aan de vertrouwenspersoon kan je jouw verhaal kwijt. Als daar behoefte aan is kan de vertrouwenspersoon meer informatie geven en ondersteunen bij het vinden van een oplossing. De vertrouwenspersonen zijn er om met je te praten als je te maken hebt met ongewenst gedrag binnen de vereniging of personen verbonden aan de vereniging. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: 
 • Discriminatie 
 • Pesten, treiteren, bespotten 
 • Onheuse bejegening 
 • Seksuele intimidatie (mannen en vrouwen) 

Wanneer kun je terecht bij de Vertrouwenspersoon van FIT? 
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over: 
 • Pesten en gepest worden 
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
 • Grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig.
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft. 
 • Je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team. 
 • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is.Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag. 
 • Het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon op de juiste plaats is. 

Hoe zijn de vertrouwenspersonen bereikbaar? 
Het eerste gesprek is vaak het moeilijkst, je moet toch eerst die drempel over. Het is belangrijk dat je snel contact met ons opneemt. Blijf niet te lang met je probleem rondlopen! Als je ons belt of mailt, proberen wij zo snel mogelijk een afspraak te maken voor een gesprek. Het benaderen van de vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Dat betekent dat vertrouwelijkheid gewaarborgd is en de vertrouwenspersoon zonder overleg met jou als melder niets met je melding kan en mag doen. Je kan de vertrouwenspersoon bereiken door een mail of te sturen naar: [email protected] of [email protected]

Wat kan de vertrouwenspersoon voor je betekenen? 
Soms is het al voldoende om je hart eens te kunnen luchten en te vragen hoe een ander over een bepaalde situatie denkt. 
• De vertrouwenspersoon kan met je meedenken of advies geven over hoe je het ongewenste gedrag bespreekbaar kunt maken. 
 • De vertrouwenspersoon kan ook bemiddelen of samen met jou iemand anders zoeken om te bemiddelen. 
 • De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging vragen om de pleger(s) op het ongewenste gedrag aan te spreken.In sommige situaties kan zelfs een formele klacht tegen plegers van pest- of intimidatie-gedrag worden ingediend. 
 • De vertrouwenspersoon kan met je praten over de voor- en nadelen van verschillende reacties. Jij bent uiteindelijk degene die bepaalt of je stappen onderneemt en welke stappen dat dan zijn. 

Geheimhoudingsplicht
Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal nooit iets ondernemen zonder dat jij daarmee hebt ingestemd. 

Vertrouwenscontactpersonen KNHB 
Mocht het nodig zijn dat kunnen de vertrouwenspersonen van FIT advies inroepen van de vertrouwenscontactpersonen van de KNHB.


 

NIEUWSBERICHT VAN HET BESTUUR

De afgelopen periode zijn we allemaal overvallen door vele belangrijke maatregelen om zo goed [...]

UPDATE: effect corona-maatregelen voor onze hockeyclub

Beste leden en ouders,
Gisteren 15 maart zijn nog strengere maatregelen genomen om de [...]

Crazy Colours D-toernooi

FIT CRAZY COLOURS D-TOERNOOI
Zondag 31 mei is het weer zover: het FIT [...]

FIT Agenda

5-4 Mini en Funky toernooi
11-4 Klus-je-FIT Klusdag
15-4 Organisatie on hold: Apentoernooi
17-4 Gespreksavond jeugdteams
24-4 AB Avondtoernooi